REGULAMINREGULAMIN 
Regulamin bowlingowych rozgrywek.

De Lege Lata

 

 

Par. 1

Postanowienia ogólne

 

1. Ewentualnych korekt i zmian regulaminowych może -również w trakcie trwającego sezonu - wdrożyć komisja starszych graczy, 

tj (Przemek K, Paweł R, Piotr D, Artur W, Paweł Si., Gracjan J) większością głosów. :

 

2. O grafiku turniejowych spotkań decyduje:

a. większość uczestników obecnie występujących w Lidze
b. ustalenie kolejnego terminu rozgrywek nastąpi via @, SMS, WA w trakcie 12h od rozegrania ostatniego turnieju. Osoby od momentu pojawienia się komunikatu będą miały 24h na oddanie głosu. Po tym czasie oddany jeszcze głos nie będzie brany pod uwagę. Brak głosu = brak zainteresowania lub ustalenie następnego terminu przy braku udziału ewentualnie zainteresowanej reszty graczy będzie obojętne dla Tych ostatnich.
 

3. Wybór toru i miejsc będzie odbywał się drogą losową przez każdego gracza wg kolejności do lokat zajmowanych w KZR

 

4. W sportowej potyczce może wziąć udział max 12 osób.

 

5. Pierwsza trójka poprzednich rozgrywek awans do następnych ma zagwarantowany automatycznie (musi zostać jednak wysłane potwierdzenie uczestnictwa) Reszta ubiega się o udział w kwalifikacjach 

/niezależnie od ich formy;liczy się kolejność zgłoszeń/

W dniu rozgrywania zawodów, a dokładniej tuż po ich zakończeniu jest udostępniona szczelina czasowa (22:30-0:00) w trakcie której można -pomijając q@- zgłaszać chęć uczestnictwa w kolejnym turnieju wysyłając zgłoszenie pod nr: 601203748

 

6. Powołanie nowego debiutanta będzie wymagało zgody większości starszych graczy.

 

7. Członkiem Ligi może być zawodnik, który w danym sezonie wystąpi min. 1 raz.

Brak tego warunku będzie skutkowało wykreśleniem z Enklawy w sezonie następnym

 

8. Za nieusprawiedliwiony niebyt w turnieju /po wpisaniu już na listę startową/ zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 30zł.

W przypadku braku zapłacenia, dana osoba już nie będzie powoływana w sezonie 2015r.

Uczestnictwo można odwołać na min 2 h przed startem wysyłając info lub kontaktując się z nr 601203748; bez żadnych konsekwencji.

 

9. Zrzutka w 2015r do budżetu związanego z organizacją imprezy kończącej sezon wynosi 10zł,

 

10. W imprezie końcowej, która w większości będzie pokrywana z w/w budżetu wziąć będą mogły osoby, które wystąpią min 15 razy w sezonie 2015 w którym zaplanowano potyczek 25.